У Державному стандарті початкової загальної освіти виокремлено  освітня галузь «Технологія» та змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». До інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2-4 класах початкової школи з 1 вересня 2013 року.

Методичні основи та педагогічні прийоми  моделювання сучасних уроків базується  на основі освоєння комп'ютера в ігровій формі, що дозволяє здійснювати зв'язок з такими предметами:  читання (тексти),  українська мова (кросворди), математика (розв’язування прикладів в ігровій формі), малювання, музика. Навчання мистецтву роздумувати, умінню планувати свої дії, здатність передбачати різні обставини і діяти відповідно до них - це завдання допомагає нам вирішити програмний продукт (ППЗ).

Ознайомлення з методикою формування  початкових уявлень про  властивості об`єктів, алгоритми їх використання та базові поняття про графічні редактори Paint, TuxPaint  у альтернативних операційних системах Windows та Linux

  • Особливості перекладу паронімів і багатозначних слів.
  • Типові мовні звороти ділового стилю.
  • Синонімічне багатство мови
  • Позначення часу хвилинами.
  • Відмінювання й узгодження числівників.
  • Творення дієслівних форм наказового способу.
  • Вибір відмінка керованого іменника в дієслівному словосполученні.
  • Норми наголошування слів.

Науковим підґрунтям природознавства історично вважається фізика (ф´юзіс – наука про природу), так як вона надала іншим природничим наукам – теоретичну базу (наукові закони, теорії) та методи дослідження природи.

Фізика досліджує неживу природу та пояснює фізичні процеси, які відбуваються в об’єктах живої природи.

Фізика – основа техніки і технологій, серед яких ми живемо.

Методичні рекомендації по застосуванню можливого програмного забезпечення  (ППЗ) викладання курсу «Сходинки до інформатики» адаптованого для навчання дітей  молодшого шкільного віку.